सेवाका सर्त

http://howtouseabortionpill.org/?lang=ne (यसपछि “वेबसाइट” भनिएको) को प्राप्ति र प्रयोग तथा वेबसाइट मार्फत् यसका स्वामी वा सञ्चालक (हामी) द्वारा उपलब्ध गराइएका सूचना, चित्र, पाठ र भिडियोमा तपसिलका सर्त, अवस्था वा सूचनाहरु (“सेवाका सर्त”) लागु हुने छन्। यो वेबसाइटमा रहेका सूचना जुन समय-समयमा हामीले अद्यावधिक गर्न सक्ने छौँ तिनको प्रयोग गर्दा प्रयोग कर्ता (“तपाईँ” वा “प्रयोग कर्ता”) ले सेवाका सबै सर्त स्वीकार गर्छ।

यो वेबसाइट व्यक्ति विशिष्ट चिकित्सकीय सल्लाह वा स्याहारको सट्टा बनाइएको होइन र त्यसको लागि यसमा भर पर्नु हुँदैन। तपाईँलाई आफ्नो निजी स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रश्न वा चासो बारे स्वास्थ्य व्यवसायीको सल्लाह लिन सुझाव दिइन्छ।

यो वेबसाइटका पेजहरुमा रहेका सूचना सही हुन् भन्ने निश्चित गर्न सके जति सबै प्रयास गरिएको छ तापनि यसमा रहेका विषयवस्तु समय समयमा सूचना बिनै परिवर्तन हुन सक्छन् अनि लेखकहरु कुनै खास समयमा प्रस्तुत सूचनाको शुद्धता वा पूर्ण सामेलीको दायित्व स्वीकार गर्न सक्दैनन्।

कुनै व्यक्तिलाई यस वेबसाइटको प्रयोग, यस वेबसाइटमा राखिएको कुनै विषयवस्तु वा वेबसाइटका प्रयोग कर्ताहरुबिच कुनै अनलाइन वा अफलाइन अन्तर्क्रियाको परिणाम स्वरूप हुने व्यक्तिगत चोटपटक वा मृत्यु लगायत कुनै पनि किसिमको हानि वा क्षतिका लागि कुनै पनि परिस्थितिमा हामी जवाफदेही हुने छैनौँ।

गर्भपतन गैरकानुनी हुने मुलुकमा बस्ने नागरिकले यो वेबसाइट हेर्ने निर्णय गरेमा यो वेबसाइटबाट उपलब्ध सूचनाको उपयोग वा दुरुपयोगका लागि हामी जवाफदेही हुने छैनौँ। तपाईँले यो वेबसाइट हेर्नु गैरकानुनी हुने मुलुकबाट हेर्नुभयो भने त्यसको जोखिम तपाईँले नै लिनु पर्ने छ। तपाईँ बसेको ठाउँमा लागु हुने कानुनको पालनाका लागितपाईँ नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ।

यो वेबसाइटको प्रयोगसँग सम्बन्धित प्राविधिक समस्या वा त्रुटिका लागि र यस्ता समस्या वा त्रुटिको परिणाम स्वरूप हुने क्षति वा चोटपटकको लागि हामी जिम्मेवार हुने छैनौँ। यस्ता समस्या अन्तर्गत इमेल सञ्चार, नेटवर्क, सर्भर ढिलो हुनु वा असफल हुनु, इन्टरनेट सञ्चारमा अधिक भार हुनु, सफ्टवेयर र हार्डवेयरका समस्या, कुनै उपकरणको चोरी वा खराबी लगायत अन्य समस्या पर्छन्।

तपाईँले वेबसाइटलाई राम्ररी काम गर्न बाधा पुर्यावउनु हुँदैन, खासगरी सुरक्षा छल्न, नियन्त्रण गर्न, अनधिकृत प्रवेश गर्न, वा अन्य कुनै किसिमले वेबसाइट वा कुनै कम्प्युटर प्रणाली, सर्भर, राउटर वा इन्टरनेटमा जोडिएको अन्य कुनै उपकरण बिगार्ने प्रयास गर्नु हुँदैन। हामी दूषित पार्ने वा बिगार्ने सङ्क्रमण, भाइरस र/वा अन्य कोडबाट यो वेबसाइटको कुनै विषयवस्तु मुक्त रहने कुरा निश्चित गर्न सक्दैनौँ र गर्दैनौँ। डेटा आगत र निर्गतको विश्वसनीयता र सुरक्षाको लागि आफ्ना खास आवश्यकता पूर्ति गर्न पर्याप्त कार्यविधि कार्यान्वयन र भाइरस जाँचको लागि तपाईँ नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। वेबसाइटमा पहुँच नपुगेर हुने कुनै क्षति वा त्यसमा आधारित दाबीका लागि हामी कुनै दायित्व स्वीकार गर्न सक्दैनौँ।

तपाईँले यी सेवाका सर्त र/वा तत् सम्बन्धी कानुनको उल्लङ्घन गरेमा आफ्नो बचाउ गर्न, हामी तथा सबै निर्देशकहरु, सदस्यहरु, कर्मचारीहरु, ठेकेदारहरु, र स्वयंसेवकहरु (सामूहिक रूपले “क्षतिपूर्ति पाउनेहरु”) लाई असर पर्ने, सहनु पर्ने, बेहोर्नु पर्ने, वा तिर्नु पर्ने वा कुनै कार्वाही, मुद्दा, पुर्पक्ष, तहकीकात वा दाबीको परिणाम स्वरूप वा तिनबाट बेहोरिएको उचित कानुनी, लेखापालन, वा अन्य व्यावसायिक शुल्कहरु, एकल वा संयुक्त रूपमा बेहोरिने कुनै वा सबै लागत, जरिवाना, खर्च, शुल्क, दाबी, कार्वाही जुन निजहरुमध्ये कुनै एक विरुद्ध जसरी सुकै वेबसाइट मार्फत् प्राप्त सूचना लगायत वेबसाइट प्रयोगसँग जोडिएको वा त्यसबाट उठेको कुनै क्षेत्राधिकारको वा कानुनमा, न्यायमा वा विधान, कानुन, नियमावली, वा सरकारी अध्यादेश वा उठाइएको वा प्रबन्ध गरिएको, उठान गरिएको, बनाइएको, मुद्दा चलाइएको वा धम्क्याइएको माग, दायित्व वा भुक्तानीबाट वा विरुद्ध क्षतिपूर्ति गर्न स्वीकार गर्नुहुन्छ।

वेबसाइटमा तेस्रो पक्षको वेबसाइटका कडीहरु रहेका छन्। कुनै पनि बाहिरी कडी सुविधाको लागि मात्र दिइएका हुन्। तपाईँले ती बाहिरी कडीको प्रयोग आफ्नै जोखिममा गर्नुभएको हो। यो वेबसाइटबाट दिइएका कडीले कुनै तेस्रो पक्षको, निजको वेबसाइटको वा निजको वस्तु र सेवाको अनुमोदन गर्दैनन्। यो वेबसाइटबाट वा यो वेबसाइटमा जोडिएका कुनै वेबसाइट, सेवा वा अन्य वस्तुहरुका लागि हामी उत्तरदायी छैनौँ, र हामी यस्ता सामग्रीको प्रयोगले तपाईँलाई पुग्ने कुनै किसिमको हानिका लागि सम्पूर्ण दायित्व अस्वीकार गर्छौँ।

हामी यो वेबसाइटको सूचना उपयुक्त छ वा जुनसुकै क्षेत्रमा प्रयोगको लागि हो भन्ने समाश्वासन वा प्रतिनिधित्व गर्न चाहँदैनौँ। यो वेबसाइटमा प्रवेश गर्दा तपाईँले आफू यसो गर्न र वेबसाइट मार्फत् उपलब्ध गराइएका सूचनाको प्रयोग गर्न कानुनतः योग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई समाश्वस्त पार्नुहुन्छ र हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ।

तपाईँले हामीसँग वा यो वेबसाइटसँग वा कुनै किसिमले तपाईँको यो वेबसाइटको प्रयोगसँग सम्बन्धित कुनै विवादका लागि एक मात्र क्षेत्राधिकार क्यानेडियन अदालतमा रहने छ भन्ने प्रकट रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ र तपाईँले हामी वा वेबसाइट वा हाम्रो वा यसको कुनै सम्बद्ध निकाय, अधीनस्थ निकाय, कर्मचारी, ठेकेदार, अधिकारीहरु, निर्देशकहरु, सदस्यहरु, दूरसञ्चार प्रदायक वा विषयवस्तु प्रदायकसँग सम्बन्धित कुनै दाबी लगायत यस्तो कुनै विवादसँग जोडिएको व्यक्तिगत क्षेत्राधिकारको अभ्यास क्यानडाका अदालतहरुमा गर्न व्यक्त रूपमा सहमति दिनुहुन्छ र थप स्वीकार गर्नुहुन्छ।

सक्षम क्षेत्राधिकार रहेको कुनै अदालतले यी सेवाका सर्तहरु अवैध रहेको पाइएको खण्डमा यस्ता प्रावधानको अवैधताले अन्य प्रावधानहरुको वैधतालाई असर पार्ने छैन, ती पूर्ण शक्तिका साथ प्रभावकारी रहने छन्। यीमध्ये कुनै सर्तहरुको खारेजीलाई यी वा अरू कुनै सर्त वा अवस्थाको थप वा निरन्तर खारेजी ठानिने छैन।

यो वेबसाइट वा कुनै विषयवस्तु वा यी मध्ये कुनै सेवाका सर्तसँग तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने तपाईँको निजी र एक मात्र उपाय यो वेबसाइट हेर्न र यसको प्रयोग गर्न छोड्नु हो।

गोपनीयता नीति

www.howtousetheabortionpill.org (यसपछि “वेबसाइट” भनिएको) यसका प्रयोग कर्ताहरुको गोपनीयता र विश्वसनीयताको सुनिश्चितता प्रति प्रतिबद्ध वेबसाइट हो। हामी यो वेबसाइटका प्रयोगकर्ताले नाम, भौतिक ठेगाना वा इमेल ठेगाना लगायतका कुनै निजी सूचना नखुलाइ वेबसाइटमा प्रवेश गर्न सक्ने कुरा निश्चित गरेर यसो गर्छौँ।

वेबसाइटले यसका सबै प्रयोग कर्ताबारेको सूचना र तथ्याङ्क सामूहिक रूपमा सङ्कलन गर्न सक्छ जसमा कुकीको प्रयोग लगायत पर्छन् र जसबाट हामी वेबसाइटमा सूचना प्रवाहको अनुगमन गर्न र वेबसाइटको प्रयोग कर्ताका अन्य सामान्य सूचना सङ्कलन गर्न पाउँछौँ। यस्तो सूचना सङ्कलनबाट हामीलाई यो वेबसाइटमा सुधार गर्न सहयोग पुग्छ। तेस्रो पक्षलाई उपलब्ध गराइने यस्तो सूचना समष्टिगत फारममा हुन्छ र यसमा व्यक्तिको नाम वा व्यक्तिगत पहिचान खुल्ने अन्य सूचना समेटिएको हुँदैन।

प्रयोग कर्ताले वेबसाइटका निर्मातालाई सम्पर्क गर्ने निर्णय गर्न सक्ने छ, प्रयोग कर्ताले वेबसाइटलाई दिएको सूचना निजको पूर्व सहमतिबिना वेबसाइटको मर्मत टोली वा तपाईँको सञ्चारको जवाफ दिन हामीलाई सघाउने सेवा प्रदायक र प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक भए बाहेक अन्य कुनै तेस्रो पक्षलाई स्वैच्छिक रूपमा खुलासा गरिने छैन। प्रयोग कर्ताले आफ्ना विवरण हामीलाई उपलब्ध गराउन सहमति दिएको अवस्थामा जुन उद्देश्यले ती सूचना हामीलाई दिइएको हो सोही उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सक्ने छौँ जस्तो कि प्रश्नको जवाफ दिन, र हामीले यस्ता सूचना प्रयोग कर्ताले चाहेको सम्पर्क विधिबाट प्रवाह गर्छौँ। तपाईँले वेबसाइटसँग र वेबसाइटले तपाईँसँग इमेलमार्फत् गरेको सञ्चारको सुरक्षा र गोपनीयता हामीले सुनिश्चित गर्न नसक्ने कुरा सुझाउन चाहन्छौँ। इन्टरनेटमा गरिने असुरक्षित इमेल सञ्चार गोपनीय हुँदैन, चोरिने वा हराउने वा फेरबदल हुने सम्भावना रहन्छ भन्ने कुरा प्रयोगकर्ताले स्वीकार गर्छ। प्रयोगकर्ता र वेबसाइट बिचको इमेल सञ्चारसँग सम्बन्धित कुनै क्षतिको लागि प्रयोग कर्ता वा अरू कसै प्रति हामी जवाफदेही र उत्तरदायी छैनौँ।

जब www.howtousetheabortionpill.org ले तेस्रो पक्ष वेबसाइटतिर कडी प्रदान गर्छ, त्यस्ता वेबसाइटका गोपनीयता नीति हाम्रा भन्दा फरक हुन सक्छन्। यो गोपनीयता नीति ती वेबसाइटमा र ती वेबसाइटका गोपनीयता नीति www.howtousetheabortionpill.org मा लागु हुँदैनन्। यो वेबसाइट मार्फत् पुगिने कुनैपनि वेबसाइटका गोपनीयता नीतिको समीक्षा गर्न हामी तपाईँलाई अनुरोध गर्छौँ।

www.howtousetheabortionpill.org ले यो वेबसाइट र हाम्रो गोपनीयता नीति बारे तपाईँका विचारको स्वागत गर्छ। तपाईँले कुनै प्रश्न वा टिप्पणी सहित हामीसँग सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो सम्पर्क फारम (Contact Us form) प्रयोग गरेर हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।