लक्ष्य:

हाम्रो लक्ष्य गर्भपाती चक्कीको प्रयोग बारे तपाईँका सबै प्रश्नको उत्तर दिन अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतका रूपमा सेवा पुर्या उनु हो। आज हरेक मुलुकका गर्भपतन बारे आ-आफ्ना कानुन र सांस्कृतिक दृष्टिकोण छन्। हाम्रो लक्ष्य गर्भपाती चक्कीको प्रयोग बारेका भ्रम हटाउनु र तथ्यहरु बारे जानकारी गराउनु हो जसबाट तपाईँ जहाँसुकै भए पनि गर्भपतन गराउन कसरी सुरक्षित रूपमा औषधीको प्रयोग गर्ने भन्ने जान्न सक्नु हुन्छ।

सुरक्षित गर्भपतनमा हरेक महिलाको पहुँच हुनु पर्छ भन्ने विश्वास गर्ने व्यक्तिहरुको समूहद्वारा निर्मित यो वेबसाइट त्यसै समूहद्वारा सञ्चालित छ। सबै महिलाको सुरक्षा र स्वास्थ्यका लागि गर्भपाती चक्कीबारेको अद्यावधिक सूचना सजिलै उपलब्ध हुने कुरा सुनिश्चित गर्न यो वेबसाइटको लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन(The World Health Organization), गटम्याकर इन्स्टिच्युट(Guttmacher Institute), सेफ टु चुज डट ओआरजी (safe2choose.org) लगायतका विश्वसनीय स्रोतबाट सूचना सङ्कलन गरिएको छ। प्रयोग गरिएका स्रोतबारे हाम्रो सन्दर्भ सूचीमा हेर्नुहोस्।

अस्वीकार:

यो वेबसाइटका हरेक पृष्ठमा रहेका सूचनाको सत्यता सुनिश्चित गर्न हरसम्भव प्रयास गरिएको छ। यसो भए तापनि यसका विषय वस्तु समय समयमा परिवर्तन हुन्छन् र लेखकहरुबाट कुनै खास समयमा यसमा प्रस्तुत सूचनाको सत्यताको दायित्व स्वीकार गर्न सकिँदैन।

यहाँ नभएको भाषा चाहियो? हामीलाई यहाँ भन्नुहोस्।