သင့္အတြက္ေရြးခ်ယ္စရာႏွစ္ခုရွိပါသည္။ ေအာက္ရွိသင့္ေတာ္ေသာအကြက္ကိုကလစ္ႏွိပ္ပါ။

Option 1: ေရြးခ်ယ္စရာ ၁ - မီဖီကရီစတုန္း (Mifepristone) ႏွင့္ မီဆိုပရိုစတိုလ္ (Misoprostol)

အဆင့္ ၁ –    မီဖီကရီစတုန္း (Mifepristone) (၂၀၀ မီလီဂရမ္)ေဆးတစ္လံုးကိုမ်ိဳခ်ပါ။   မီဖီကရီစတုန္း (Mifepristone)ကိုသင္ေသာက္ျပီးေနာက္ေသြးနည္းနည္းဆင္းတာကို သင္ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ဤပံုမွန္ျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ သင္ကေသြးဆင္းသည္ျဖစ္ေစ မဆင္းသည္ျဖစ္ေစ အဆင့္မ်ားအားလံုးကိုလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္။

အဆင့္ ၂ – ၂၄ နာရီမွ – ၄၈ နာရီအထိ ေစာင့္ပါ

မီဆိုပရိုစတိုလ္ (Misoprostol)ကိုသင္မေသာက္မီ ၂၄ နာရီေစာင့္သင့္သည္။သို႔ေသာ္ ၄၈ နာရီထက္မပိုရပါ။ သင္ေစာင့္ဆိုင္းစဥ္အတြင္း၊ သင့္မိသားစုကိုတာဝန္ယူျခင္းသို႔မဟုတ္ အလုပ္သို႔သြားျခင္းသို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းတက္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာေန႔စဥ္ဓူဝပံုမွန္လုပ္ေဆာင္သည့္ အတိုင္းလုပ္ကိုင္ပါ။

အဆင့္ ၃ – မီဆိုပရိုစတိုလ္ (Misoprostol) (၂၀၀ မိုက္ခရိုဂရမ္စီပါသည့္ေဆး၄ လံုး) ကိုသံုးပါ။

မီဆိုပရိုစတိုလ္ (Misoprostol)ကိုသံုးရန္နည္းလမ္းႏွစ္မိ်ဳးရွိပါသည္- ေဆးလံုးမ်ားကို သင့္မအဂၤါထဲသို႔ထည့္ျခင္းသို႔မဟုတ္ သင့္ပါးေစာင္းႏွင့္ ေအာက္ေမးရိုးသို႔မဟုတ္ သြားဖံုး မ်ားၾကားတြင္ ထည့္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ႏွစ္လမ္းႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကအလြန္ထိေရာက္ပါသည္ –

vaginaမီဆိုပရိုစတိုလ္ (Misoprostol)ကိုသင္မအဂၤါထဲတြင္ထည့္လွ်င္ –

 1. 1. ဆီးသြားျပီးသင့္လက္မ်ားကိုဆပ္ျပာႏွင့္ေရျဖင့္စင္ေအာင္ေဆးပါ။
 2. 2. လွဲေလွာင္းေနပါ။သင့္လက္ေခ်ာင္းကိုသံုးလ်က္ေဆးလံုး ၄ လံုးစလံုးကို သင့္မအဂၤါထဲသို႔ထိုးထည့္ပါ။ေဆးကမအဂၤါထဲရွိအထူးေနရာတစ္ခုခုမွာရွိေနစရာမလိုပါ။ သင့္လက္ေခ်ာင္းအလြယ္တကူေရာက္ႏိုင္သမွ်ေရာက္သည့္အထိသာထည့္ပါ။
 3. 3. မိနစ္ ၃၀ ေလာက္လဲွေလ်ာင္းေနပါ။

mouthမီဆိုပရိုစတိုလ္ (Misoprostol)ကိုသင္ပါးစပ္ထဲတြင္ထည့္လွ်င္ –

 1. 1. သင့္ခံတြင္းကိုစိုစြတ္ေစရန္ေရတစ္ငံုေလာက္မ်ိဳခ်ပါ။သင့္ပါးေစာင္းႏွင့္ေအာက္ပိုင္း သြားမ်ားသို႔မဟုတ္သြားဖံုးမ်ားၾကားတြင္ေဆး ၄ လုံးကိုထားပါ (တစ္ဘက္စီလွ်င္ေဆး ၂လံုးစီ)။
 2. 2. သင့္ပါးေစာင္းတြင္ေဆးလံုးမ်ားကို မိနစ္ ၃၀ ေလာက္ၾကာေအာင္ငုံထားပါ။၎တို႔က ခံတြင္းထဲတြင္ေပ်ာ္ဝင္သြားသည့္အခါ သင့္ပါးစပ္ကိုေျခာက္ေစႏိုင္သလိုေျမျဖဴေခ်ာင္း စားေနရသလိုလည္းျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ထို မိနစ္၃၀ အတြင္းအစားအေသာက္မစားရန္ မေသာက္ရန္။
 3. 3. မိနစ္၃၀ ၾကာျပီးေနာက္ေရျဖင့္သင့္ခံတြင္းကိုအသန္႔ေဆးလိုက္ျပီးေဆးအက်န္မ်ားကို ေရႏွင့္ေသာက္ခ်ပါ။

ေနာက္ထပ္ဘာေတြျဖစ္မည္လဲ။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ၁ နာရီမွ ၂ နာရီအတြင္း၊သင့္အေနျဖင့္ ဗုိက္ေအာင့္မႈကိုစတင္ခံစားရျပီး ေသြးစဆင္းမည္။သင္ၾကိဳက္သေလာက္စားႏိုင္ေသာက္ႏိုင္သည္။သို႔ေသာ္သင္ေနထုိင္ပို ေကာင္းလာသည္အထိသက္ေတာင့္သက္သာရွိ၍ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်အနားယူႏိုင္သည့္ ေနရာတြင္ေနရန္စီမံထားသင့္သည္။ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုက ၂၄ နာရီအတြင္းမွာေနထိုင္ ျပန္လာၾကပါသည္။ကိုက္ခဲမႈသက္သာေစရန္အိုင္ဗ်ဴပရိုဖန္ကိုသင္ေသာက္ႏိုင္သည္။

ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားရယူရန္ “ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား” စာမ်က္ႏွာတြင္ၾကည့္ပါ။

အဆင့္ ၄ –

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္က်ေဆး မီဖီကရီစတုန္း (Mifepristone) ႏွင့္ မီဆိုပရိုစတိုလ္(Misoprostol) ေဆးလံုးမ်ားကိုသင္သံုးလွ်င္၊ေနာက္ဆက္တြဲျပသမႈအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူ ထံသြားျပစရာလိုခ်င္မွလိုလိမ့္မည္။ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည့္လကၡဏာမ်ားသင္မခံစားရသည္ကို ေသခ်ာစစ္ကာက်န္းမာေရးေကာင္းမြန္၍ေသြးအေျမာက္အမ်ားမဆင္းသည္ကိုေသခ်ာဂရု စုိက္ပါ။ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္လာလွ်င္သာေနာက္ဆက္တြဲကုသမႈခံယူရန္လိုအပ္သည္ဟုကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းၾကီးမွအၾကံျပဳရေလာက္ကို၎ေဆးဝါးမ်ားကအစြမ္းထက္ပါသည္-

 • • ႏွစ္ရက္သံုးရက္ၾကာျပီးေနာက္တြင္ သင္ေနထိုင္မေကာင္းသည္သို႔မဟုတ္ကိုက္ခဲမႈ သက္သာျခင္းမရွိလွ်င္။ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာေစာင့္ေရွာက္မႈကိုခ်က္ခ်င္း ရယူပါ။
 • • ကိုယ္ဝန္ဖ်က္က်ေဆးလံုးမ်ားကိုေသာက္၍ႏွစ္ပတ္ၾကာျပီးေနာက္ကိုယ္ဝန္ရွိသည့္ လကၡဏာမ်ားကို သင္ခံစားေနရဆဲျဖစ္သည္။
 • • သင့္ေသြးဆင္းမႈကမ်ား၍ႏွစ္ပတ္ၾကာျပီးေနာက္မနည္းပါးလာလွ်င္။

သတိျပဳရန္ – သင္ကိုယ္ဝန္ဖ်က္က်ျပီးႏွစ္ပတ္အၾကာတြင္သင့္ကိုယ္ခႏၶာထဲရွိ စြဲက်န္ေနသည့္ ေဟာ္မုန္းမ်ားေၾကာင့္ကိုယ္ဝန္ရွိေၾကာင္းစစ္ေဆးေတြ႔ရွိသည္။ေဆးလံုးသံုးျပီးေနာက္ကိုယ္ဝန္ ရွိသည့္လကၡဏာမ်ားကို သင္ဆက္လက္ဆံစားေနလွ်င္(ရင္သားႏူးညံ့မႈ၊ေအာ့အန္လိုျခင္း၊ ေမာပန္းျခင္း၊စသည္ျဖင့္)၊ ဆရာဝန္ႏွင့္သြားျပပါ။

• ေရြးခ်ယ္စရာ ၂ -မီဆိုပရိုစတိုလ္ (Misoprostol) တစ္မ်ိဳးတည္း

သင္က ေဆးလံုးတစ္လံုးစီတြင္၂၀၀ မိုက္ခရိုဂရမ္ပါသည့္ မီဆိုပရိုစတိုလ္ (Misoprostol) ၁၂ လံုးကိုသင္သံုးသည္ဟု ဤညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကယူဆထားသည္။ မီဆိုပရိုစတိုလ္ (Misoprostol) ကိုသံုးရန္နည္းလမ္းႏွစ္မိ်ဳးရွိပါသည္- ေဆးလံုးမ်ားကိုသင့္မအဂၤါထဲသို႔ ထည့္ျခင္းသို႔မဟုတ္သင့္ပါးေစာင္းႏွင့္ ေအာက္ေမးရိုးသို႔မဟုတ္သြားဖံုးမ်ားၾကားတြင္ ထည့္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ႏွစ္လမ္းႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကအလြန္ထိေရာက္ပါသည္။

အဆင့္ ၁ (က) – ပထမေဆးလံုး ၄ လံုးကိုသံုးပါ။

vagina အဆိုပါေဆးလံုးမ်ားကို သင့္မအဂၤါထဲသို႔ထည့္သြင္းရန္ သင္ေရြးခ်ယ္ပါက၊ဦးဆံုးဆီးသြားျပီး သင္လက္မ်ားကိုေဆးျပာႏွင့္ေရျဖင့္ေဆးျဖစ္သည္ကိုေသခ်ာလုပ္ေဆာင္ပါ။လဲွေလ်ာင္လိုက္ျပီး သင့္မအဂၤါထဲသို႔ ေဆးလံုး ၄ လံုးထိုးထည့္ရန္လက္ေခ်ာင္းကိုသံုးပါ။ေဆးကမအဂၤါထဲရွိအထူး ေနရာတစ္ခုခုမွာရွိေနစရာမလိုပါ။ သင့္လက္ေခ်ာင္းအလြယ္တကူေရာက္ႏိုင္သမွ်ေရာက္သည္ အထိသာထည့္ပါ။ေနာက္ထပ္ မိနစ္၃၀ တိုင္တိုင္လဲွေနပါ။mouth
ေဆးလံုးကိုသင့္ပါးစပ္ထဲတြင္ငံုထားရန္သင္ေရြးခ်ယ္ပါက၊သင့္ပါးေစာင္းႏွင့္ေအာက္ေမးရိုး သို႔မဟုတ္ သြားဖံုးမ်ားၾကားတြင္ေဆးလုံးမ်ားကိုထည့္၍ (တစ္ဘက္လွ်င္ ၂ လံုးစီ) မိနစ္ ၃၀ ေလာက္ၾကာေအာင္ ငံုထားပါ။ေဆးလုံးကခံတြင္းထဲတြင္ေပ်ာ္ဝင္သြားသည့္အခါသင့္ပါးစပ္ ကိုေျခာက္ေစႏိုင္သလိုေျမျဖဴေခ်ာင္းစားေနရသလိုလည္းျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ထို မိနစ္ ၃၀ အတြင္း အစားအေသာက္မစားရန္မေသာက္ရန္။ အခ်ိန္ျပည့္သြားလွ်င္သင့္ခံတြင္းကိုေဆးျပီးေဆးၾကြင္း ေဆးက်န္မ်ားကို ေရတခ်ိဳက္ျဖင့္ေသာက္ခ်ပါ။

၁ (ခ) – အဆင့္ ၂ ကိုမလုပ္ေဆာင္မီ ၃- ၄နာရီေလာက္ေစာင့္ပါ။

အဆင့္ ၂ (က)- ေဆးလံုး ၄လံုးသံုးလ်က္ အဆင့္ ၁ကုိျပန္ထပ္လုပ္ပါ။ေဆးလံုးမ်ားကို သင့္မအဂၤါထဲသို႔ထည့္သြင္းရန္သင္ေရြးခ်ယ္ပါက၊မိနစ္ ၃၀ ေလာက္လဲွေလ်ာင္းေနပါသို႔မဟုတ္ ေဆးလံုးကိုသင့္ပါးစပ္ထဲတြင္ငံုထားရန္သင္ေရြးခ်ယ္ပါက၊သင့္ပါးေစာင္းႏွင့္ ေအာက္ေမးရိုး သို႔မဟုတ္ သြားဖံုးမ်ားၾကားတြင္ေဆးလုံးမ်ားကိုထည့္၍ ေရႏွင့္ေမ်ာမခ်မီ မိနစ္ ၃၀ ေလာက္ၾကာေအာင္ ငံုထားပါ။

၂ (ခ) – အဆင့္ ၃ ကိုမလုပ္ေဆာင္မီ ၃- ၄ နာရီေလာက္ေစာင့္ပါ။

အဆင့္ ၃ – ေနာက္ဆံုးအသုတ္ေဆး ၄ လံုးကိုသံုးပါ။အဆင့္ ၁ ကိုျပန္ထပ္လုပ္ပါ။ ေဆးလံုးမ်ား ကိုသင့္မအဂၤါထဲသို႔ထည့္သြင္းရန္သင္ေရြးခ်ယ္ပါက၊မိနစ္ ၃၀ ေလာက္ လဲွေလ်ာင္းေနပါ။ ေဆးလံုးကိုသင့္ပါးစပ္ထဲတြင္ငံုထားရန္သင္ေရြးခ်ယ္ပါက၊သင့္ပါးေစာင္းႏွင့္ေအာက္ေမးရိုး သို႔မဟုတ္ သြားဖံုးမ်ားၾကားတြင္ေဆးလုံးမ်ားကိုထည့္၍ေရႏွင့္ေမ်ာမခ်မီ မိနစ္ ၃၀ ေလာက္ၾကာေအာင္ငံုထားပါ။

ေနာက္ထပ္ဘာေတြျဖစ္မည္လဲ။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ၁ နာရီမွ ၂ နာရီအတြင္းတြင္ပထမအသုတ္ေဆးလံုးမ်ားကိုသင့္ကိုယ္ခႏၶာမွ စုပ္ယူျပီးေနာက္သင္ကဗိုက္နာမႈႏွင့္ေသြးဆင္းမႈတို႔ကိုစတင္ခံစားရမည္။ ပံုမွန္ရာသီလာခ်ိန္ ထက္ပို၍ ဤဗိုက္ေအာင့္မႈမ်ားက ပိုဆိုးႏိုင္သည္။သင္ၾကိဳက္သေလာက္စားႏိုင္ေသာက္ႏိုင္ သည္။ သို႔ေသာ္သင္ေနထုိင္ပိုေကာင္းလာသည္အထိသက္ေတာင့္သက္သာရွိ၍ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က်အနားယူႏိုင္သည့္ေနရာတြင္ေနရန္စီမံထားသင့္သည္။အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုက ၂၄ နာရီအတြင္းမွာ ေနထိုင္ျပန္လာၾကပါသည္။ကိုက္ခဲမႈသက္သာေစရန္အိုင္ဗ်ဴပရိုဖန္ကိုျဖစ္ေစ ေဆးဆိုင္မွဝယ္ယူသည့္အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးကိုျဖစ္ေစသင္ေသာက္ႏိုင္သည္။

ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားရယူရန္ “ href=”http://howtouseabortionpill.org/side-effects/” target=”_blank”>ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား” စာမ်က္ႏွာတြင္ၾကည့္ပါ။

အဆင့္ ၄- သင့္ဆရာဝန္ထံသို႔သြားျပပါ။

သင္က မီဆိုပရိုစတိုလ္ (Misoprostol)တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာသံုးလွ်င္ ေဆးသံုးျပီးေနာက္ပိုင္း ၂- ၃ ပတ္ အၾကာေလာက္တြင္ သားဖြားဆရာမ၊သူနာျပဳသို႔မဟုတ္ဆရာဝန္ကသင့္ကို စစ္ေဆးႏိုင္လွ်င္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ေမြးလမ္းေၾကာင္းစစ္ေဆးျခင္းျဖင့္သင္ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ေနဆဲရွိမရွိကိုသူတို႔ကေျပာျပႏိုင္ပါလိမ့္မည္။သင္ကေမြးလမ္းေၾကာင္းမစစ္ေဆးလိုပါက အလ္ထရာေဆာင္း(ရႏိုင္လွ်င္)ကိုသင္ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။သင္ေျပာျပႏိုင္ပါကကိုယ္ဝန္ဖ်က္ က်ေဆးကိုသင္သုံးထားေၾကာင္းအား သင့္က်န္းမာေရးပံ့ပိုးသူထံသို႔တင္ျပရန္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အၾကံျပဳပါသည္။ ဤအေၾကာင္းကိုေဝမွ်ရန္ေဘးကင္းမႈမရွိဟုသင္ခံစားရသည္ျဖစ္ေစ သင္ေန ထိုင္သည့္အရပ္တြင္ကိုယ္ဝန္ဖ်က္က်မႈကိုတားျမစ္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ သင္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထား၍ ေသြးဆင္းသည္ဟုထင္မိခဲ့ေၾကာင္းကိုသင္ေျပာျပႏိုင္သလုိ ပံုမွန္ရာသီလာသည္ထက္ထူးျခားပံုေပၚသည့္ ေသြးဆင္းခ့ဲေၾကာင္းကိုလည္းေျပာျပႏိုင္သည္။

သင္ကေအာက္ပါတို႔ကိုခံစားေနရလွ်င္ သင့္က်န္းမာေရးပံ့ပိုးသူထံ သင္သြားျပရမည္ –

 • ႏွစ္ရက္သံုးရက္ၾကာျပီးေနာက္တြင္ ေနထိုင္မေကာင္းသည္သို႔မဟုတ္ သင့္ကိုက္ခဲမႈ သက္သာျခင္းမရွိလွ်င္။ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာေစာင့္ေရွာက္မႈကို ခ်က္ခ်င္းရယူပါ။
 • ေသြးဆင္းမႈကမ်ား၍ ႏွစ္ပတ္ၾကာျပီးေနာက္မနည္းပါးလာလွ်င္။
 • ကိုယ္ဝန္ဖ်က္က်ေဆးလံုးမ်ားကိုေသာက္၍ ၂ ပတ္ၾကာျပီးေနာက္ ကိုယ္ဝန္ရွိသည့္လကၡဏာမ်ားကို သင္ခံစားေနရဆဲျဖစ္သည္။

သတိျပဳရန္ – သင္ကိုယ္ဝန္ဖ်က္က်ျပီးႏွစ္ပတ္အၾကာတြင္ သင့္ကိုယ္ခႏၶာထဲရွိ စြဲက်န္ေနသည့္ ေဟာ္မုန္းမ်ားေၾကာင့္ကိုယ္ဝန္ရွိေၾကာင္းစစ္ေဆးေတြ႔ရွိသည္။ကိုယ္ဝန္ရွိသည့္လကၡဏာမ်ားကို သင္ဆက္လက္ဆံစားေနလွ်င္ (ရင္သားႏူးညံ့မႈ၊ေအာ့အန္လိုျခင္း၊ေမာပန္းျခင္း၊စသည္ျဖင့္) ဆရာဝန္ႏွင့္သြားျပပါ။