गर्भपाती चक्कीको प्रयोग सम्बन्धी तपाईँका सबै प्रश्नको उत्तर दिन अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतको रूपमा हामी यहाँ उपस्थित छौँ। गर्भपतनबारे हरेक देशका आफ्नै नियम, कानुन र धारणा हुन्छन्। पहिले केमा ध्यान दिने, चक्की कहाँ पाउने, तिनको सुरक्षित प्रयोग कसरी गर्ने, के अपेक्षा गर्ने र कुन बेला चिकित्सकीय सहयोग लिने जस्ता गर्भपाती चक्की प्रयोग गर्ने बारेका तथ्यहरु जानकारी गराउनु र भ्रम हटाउनु हाम्रो लक्ष्य हो।

गर्भपतनको लागि धेरै चल्तीका दुई औषधी मिफेप्रिस्टोन र मिसोप्रोस्टोल हुन्। तपाईँले सुरक्षित गर्भपतन गराउन सक्नुहोस् भनेर चक्की कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराका साथै हामी मिफेप्रिस्टोन र मिसोप्रिस्टोल दुबै र मिसोप्रिस्टोल मात्रै प्रयोग गर्ने दुई ओटै विधिबारे बताउँछौँ।

रुजु सूची:

चक्की प्रयोग गर्नु अघि के के तयार पार्नु पर्छ:

  • यो तपाईँको लागि सुरक्षित छ? पहिले “ध्यान दिनु पर्ने कुरा” शीर्षक पृष्ठ पढ्नुहोस्।
  • टाला
  • पर्याप्त पिउने पानी
  • नरम र पोसिला खानेकुरा
  • आइब्युप्रोफन वा अरू कुनै दुखाइ कम गर्ने औषधी
  • चिकित्सा व्यवसायीको फोन नम्बर वा आकस्मिक स्थितिको योजना
  • आफूलाई सहयोग गर्न भरपर्दो साथी वा परिवारको सदस्य