Waaxaan diyaar indiinkunahay in aan idinka baahi tiro intiina rabta in aad wax ka ogaatan adegsiga kininka loo adegsado ilmo iska soo saarida.

Hadafkeenuna waa xoog siinta cida rabta adegsiga kiniinka lookaato ilmo iska sooridka, gaarahaan xoogsiinta halka laga helo kiniinka, waxa la lasameeyo ka hor qaadashada kiniinka, qaabka ku habboon qaadashada kiniinka iyo waliba wax ka ogaansha arimaha lasoodarsa ka dib marka uu qofku qaato kiniinka iyo helida taageero caafimaad markay qofka la soodaristo xanaan. waxakale oo habboon in la’ogaado in fikirada khaldan laga qabo adegsiga kiniinka ilma iska soorid ka.

Kiniinka loo adegsado ilma iskasooridika waxa lakala yidhaaha Mifebriston iyo Misobrstol waxana aan sharaxaad idinka sinaynaa qabka looqato kinika, haday noqonlahay, labada kiniin oo la’isku qaato iyo gaar u qaadashada kiniinka Misobrstol, iyada oo ayna kinadani wax dhibata u keeniin qofka ilmaha iskasooridaaya

Akhibaaraha dheraadka

Udiyaar galawga qaadashada kiniinka ka hor

  • Diyaarinta maro amaba modelis
  • Biyo lacobo oo nadiif ah
  • Cuno fudud oo khafiif ah
  • Qadashada dawada obroofin amaba xanuun babiya
  • Haysa shada telefoonad xirfadlayaasha cafimaadka iyo diyaargalawga wax ka qabashada
  • dhibata kasta oo cafimaaddara oo lasoodarista
  • Xulashada qof ehela ah ee kacan kaasinkara hday wax dhibaata kusoogaadho.