Kami ay narito bilang isang internasyonal na mapagkukunan ng impormasyon upang sagutin ang lahat ng iyong katanungan tungkol sa paggamit ng pang-aborsiyong pildoras (pagpapalaglag ng ipinagbubuntis). Ang bawat bansa ay may kani-kaniyang sariling mga tuntunin, batas, at pagkaunawa tungkol sa aborsiyon. Ang aming layunin ay alisin ang mga hindi tamang impormasyon at ibahagi ang mga katotohanan tungkol sa paggamit ng pang-aborsiyong pildoras – ano ang dapat isaalang-alang bago magsimula, saan makukuha, paano ang ligtas na paggamit, ano ang dapat asahan, at kailan dapat humingi ng tulong medikal.

Ang dalawa sa pinakakaraniwang gamot na ginagamit para sa aborsiyon ay ang Mifepristone at Misoprostol. Ipapaliwanag namin ang parehong pamamaraan (kombinasyon ng Mifepristone at Misoprostol, at Misoprostol lang) kabilang ang kung paano gamitin ang mga pildoras, upang magkaroon ng ligtas na aborsiyon.

Listahan:

Ano ang mga dapat ihanda bago mo inumin ang mga pildoras:

  • Mga pad
  • Maraming inuming tubig
  • Katamtaman, pampalusog na pagkain
  • Ibuprofen o iba pang gamot sa kirot
  • Numero ng telepono ng medikal na propesyonal at planong pangkagipitan
  • Pinagkakatiwalaang kaibigan o miyembro ng pamilyang tutumulong sa iyo