Sứ mệnh:

Sứ mệnh của chúng tôi là đóng vai trò của một nguồn lực quốc tế giúp trả lời mọi câu hỏi của bạn về sử dụng thuốc phá thai. Hiện nay, mỗi quốc gia có luật pháp và quan điểm văn hóa riêng về việc phá thai. Mục tiêu của chúng tôi là để xóa tan mọi thông tin sai lệch và chia sẻ các thông tin đúng về sử dụng thuốc phá thai, đảm bảo rằng cho dù bạn đang ở đâu bạn vẫn có thể biết làm thế nào để sử dụng thuốc một cách an toàn.

Trang web này do một nhóm chuyên gia xây dựng và duy trì – đây cũng là những người tin rằng mỗi phụ nữ đều có quyền tiếp cận thông tin về cách phá thai an toàn. Thông tin của trang web này được thu thập từ nhiều nguồn đáng tin cậy, trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới, Viện Guttmacher, và safe2choose.org, để đảm bảo sự dễ dàng tiếp cận đối với mọi thông tin được cập nhật về thuốc phá thai, vì sự an toàn và sức khỏe của mọi phụ nữ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm:

Chúng tôi nỗ lực để đảm bảo tính chính xác của thông tin trong các trang của trang web. Tuy nhiên, nội dung thông tin có thể thay đổi theo thời gian và các tác giả không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin được trình bày tại bất kỳ thời điểm nào.

Bạn không thấy ngôn ngữ mình cần? Hãy nói với chúng tôi tại đây.