• Kung ang aborsiyon ay ilegal sa iyong bansa at maaari kang maaresto o makulong sa bilangguan, gamitin ang pang-aborsiyong pildoras sa gilid ng iyong bibig sa pagitan ng iyong mga ngipin at mga pisngi. Kung ilalagay mo ang mga pildoras sa iyong ari, mapupunta ang gamot sa katawan mo sa loob ng 30 minuto. Gayumpaman, ang balat ng pildoras ay maaaring hindi matunaw. Kung mayroon kang seryosong problema at kailangang humingi ng tulong-medikal, minsan ang balat ng mga pildoras ay maaaring makita pagkatapos ng isang araw. Maaari kang isumbong kung may makitang mga pildoras sa iyong ari.
 • Gaano katagal na ang pagbubuntis mo? Ipinapahayag ng mga pag-aaral na ang gamot sa aborsiyon ay madalas na inirerekomenda para sa mga pagbubuntis bago pa ang 10 linggo. Gamitin ang kalkulador sa pagbubuntis na ito upang malaman kung gaano katagal na ang iyong dinadala. (Inirerekomenda kong maglagay ng isa sa site na ito upang maisalin)
  If your last period started on or after:
  April 18th, 2017
  You can still consider the abortion pill.
 • Sino ang maaasahan mo kung kailangan mo ng suporta sa panahon ng aborsiyon? Sino ang maaari mong pagkatiwalaan kung kailangan mo ng tulong-medikal? Sa ilang mga bansa, may mga mahihigpit na kultural at panlipunang tuntunin tungkol sa aborsiyon. Magandang maging maalam upang sa panahong magkaroon man ng komplikasyon, alam mo kung sino ang mapagkakatiwalaang mong mahingan ng tulong. Mayroon kaming ilang mga rekomendasyon kung paano tatahakin ang mga legal at panlipunang mga balakid na ito. Tingnan ang aming seksyon ng Mga Mapagkukunan para sa higit pang impormasyon o org.

Bago gamitin ang mga pildoras:

 • Kung mayroon kang intrauterine na kontraseptibong aparato sa matris (hal. ang coil o ang klase ng progesterone) dapat mo itong tanggalin.
 • Kung nagpapasuso ka ng sanggol, maaaring magdulot ng pagtatae ang mga pildoras ng misoprostol sa sanggol. Upang maiwasan ito, magpasuso, inumin ang mga pildoras ng misoprostol at maghintay ng 4 na oras bago ka magpasuso muli.
 • Kung mayroong kang HIV, siguraduhing lang na hindi lumalala ang kalagayan mo, umiinom ka ng mga gamot laban sa retrovirus at ang kalusugan mo ay maayos gayumpaman.
 • Kung mayroon kang anemia, maaaring mas mainam kung makakakuha ka ng tagapaglaan ng pangkalusugang pangangalaga na makakatulong sa iyo kung kailangan mo. Kung anemic ka (may mahinang dugo) at pinapalakas ang iyong pagdurugo ng pag-inom sa mga pang-aborsiyong pildoras, maaaring nasa panganib ang iyong kalusugan.

Pangkalahatang payo:

 • Uminom ng maraming tubig sa kabuuan ng proseso.
 • Kumain ng masustansiyang pagkain (hal. kraker o tostadong tinapay na maaaring makatulong sa pagkahilo; madadahong gulay, mga itlog at pulang karne upang mabawi ang mga mineral na nawala habang isinasagawa ang aborsiyon).
 • Kapag uminom ka ng mga misoprostol na pildoras, manatili sa isang lugar (tulad ng iyong bahay) kung saan magkakaroon ka ng pribadong panahon at maaaring humiga ng ilang oras matapos mong inumin ang mga pildoras.
 • Ang pagkakaroon ng isang taong makapagdadala sa iyo ng mainit na tsaa o anumang makakain at mag-aaruga sa iyo ay makatutulong.
 • Siguraduhing marami kang pad para sa regla. Maaaring gamitin mo sila ng mas mabilis kumpara sa normal na pagreregla.
 • Magkaroon ng plano kung sakaling kailanganin mong dalhin sa pagamutan.