Misyon:

Ang aming misyon ay magsilbing internasyonal na mapagkukunan ng lahat ng kasagutan sa iyong mga katanungan tungkol sa paggamit ng pang-aborsiyong pildoras. Sa ngayon, ang bawat bansa ay may kani-kaniyang sariling mga batas at kultural na pananaw tungkol sa paggamit ng pang-aborsiyong pildoras para kung nasaan ka man sa mundo, malalaman mo kung paano ligtas gamitin ang mga gamot.

Ang website na ito ay nilikha at pinangangalagaan ng isang grupo ng mga indibidwal na may matinding paniniwala na ang bawat kababaihan ay dapat magkaroon ng karapatang gumamit ng ligtas na mga pamamaraan sa aborsiyon. Ang impormasyon para sa website na ito ay kinuha mula sa iba’t ibang mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng impormasyon, kabilang ang World Health Organization, Guttmacher Institute, at safe2choose.org, upang masigurong ang napapanahong impormasyon tungkol sa mga pang-aborsiyong pildoras ay madaling makukuha para sa kaligtasan at kalusugan ng lahat ng kababaihan. Sinusubaybayan at pinapanatili ang website na ito nang regular upang masigurado na ang impormasyon na ibinibigay ay sumusunod sa kasalukuyang mga patakaran ng.

Disclaimer o Hindi Pag-angkin:

Ang bawat pagsusumikap ay isinagawa upang matiyak na ang impormasyong nakalagay sa mga pahina ng website ay tama. Gayunpaman, ang mga nilalaman ay maaaring mabago paminsan-minsan at ang mga may-akda ay walang pananagutan sa kawastuhan ng impormasyong ibinigay sa anumang panahon.

Kailangan ng wikang hindi mo nakikita sa ibaba? Sabihin sa amin dito.